[three_fourth valign=”top” animation=”none”]

Heeft u een geschil met de gemeente, het UWV of de Belastingdienst? Bijvoorbeeld over uw uitkering, een voorziening of toeslag? Het kan dan verstandig zijn om juridische bijstand te vragen. De wet- en regelgeving is namelijk ingewikkeld. Kortraad is meer dan 25 jaren gespecialiseerd in het bestuurs- en sociale zekerheidsrecht. Kortraad is dan ook bij uitstek geschikt om u bij te staan. Dit kan op verschillende manieren. U kunt bij Kortraad terecht voor een vrijblijvend advies en voor het voeren van juridische procedures, zoals het opstellen van een bezwaar- en (hoger) beroepschrift en een voorlopige voorziening. Kortraad kan u ook vertegenwoordigen in deze procedures.

[tabs position=”top-left” style=”button” type=”click”]

[tab_title]

Vrijblijvend advies

[/tab_title]

[tab_content]
Weet u niet wat uw rechten zijn? Of twijfelt u aan de juistheid van de beslissing? Vraag dan een vrijblijvend advies aan Kortraad. Dit advies is altijd kosteloos. Met dit advies weet u of het besluit van de gemeente, het UWV of Belastingdienst correct is, of als dat niet zo is, wat u hiertegen kunt doen. In dat geval kunt u ervoor kiezen om Kortraad namens u te laten procederen. Vul hiervoor uw gegevens in de kolom rechts in, stel uw vraag en voeg eventueel een bestand toe. Voeg eventuele meerdere bestanden samen tot één bestand. Uw bestand mag niet groter dan 33mb zijn. Kortraad geeft u dan gegarandeerd binnen 48 uren een vrijblijvend en kosteloos advies.


 

[/tab_content]
[tab_title]

Bezwaarprocedure

[/tab_title]

[tab_content]
Kortraad zal namens u bezwaar aantekenen tegen de beslissing. U dient Kortraad hiervoor te machtigen. Kortraad vraagt namens u alle relevante documenten bij de gemeente, het UWV of de Belastingdienst op en beoordeelt of de beslissing op goede gronden genomen is. Tijdens de bezwaarprocedure kunt u gehoord worden. Kortraad zal tijdens de hoorzitting namens u het woord voeren. Na afloop van de procedure informeert Kortraad u over de uitkomst. Mocht de uitkomst onverhoopt toch niet geheel in uw voordeel zijn, dan kan Kortraad namens u beroep aantekenen bij de Rechtbank. Informeer vrijblijvend naar de kosten van een bezwaarprocedure. Wordt u in het gelijk gesteld, dan betaalt de gemeente, het UWV of de Belastingdienst uw kosten van de bezwaarprocedure.


[/tab_content]

[tab_title]

Beroepsprocedure

[/tab_title]

[tab_content]
Kortraad zal namens u beroep aantekenen tegen de beslissing op bezwaar. U dient Kortraad hiervoor te machtigen. Kortraad beoordeelt of de beslissing op bezwaar op goede gronden genomen is. Ook tijdens de beroepsprocedure kunt u door de Rechtbank gehoord worden. Kortraad zal tijdens de hoorzitting namens u het woord voeren. Na afloop van de procedure informeert Kortraad u over de uitkomst. Mocht de uitkomst onverhoopt toch niet geheel in uw voordeel zijn, dan kan Kortraad namens u hoger beroep aantekenen bij de Centrale Raad van Beroep. Informeer vrijblijvend naar de kosten van een beroepsprocedure. Wordt u in het gelijk gesteld, dan betaalt de gemeente, het UWV of de Belastingdienst uw kosten van de beroepsprocedure.


[/tab_content]

[tab_title]

VoVo

[/tab_title]

[tab_content]
VoVo staat voor voorlopige voorziening. Soms kunt u namelijk niet wachten op de uitkomst van een bezwaar- of beroepsprocedure. Bijvoorbeeld wanneer uw aanvraag voor een uitkering of voorziening is afgewezen. Omdat een bezwaar- of beroepsprocedure weken tot maanden kan duren, kunnen er allerlei problemen ontstaan. Denk aan huurachterstanden en het oplopen van andere betalingsachterstanden. Kortraad snapt als geen ander dat u dit wenst te voorkomen. Laat Kortraad daarom namens u een voorlopige voorziening aanvragen. Wordt de voorlopige voorziening toegekend, dan krijgt u totdat een beslissing in de bezwaar- of beroepsprocedure genomen is, alsnog de uitkering of voorziening die u had gevraagd. Vandaar ook de term ‘voorlopige’ voorziening. U krijgt voorlopig waar u om heeft gevraagd.


[/tab_content]
[/tabs]
[/three_fourth]

[one_fourth_last valign=”top” animation=”none”]

Vraag hier vrijblijvend advies
Max file size is 33 MB.

[/one_fourth_last]